Skip to main content Skip to footer

Bouw maatvoering nodig?

Geo Actief, specialist in maatvoering!

Maatvoeren

Geo Actief is gespecialiseerd in het verzorgen van (hoofd)maatvoering. Het bedrijf is gevestigd in Bedum en Appingedam in de provincie Groningen, maar werkt aan landelijke projecten en soms ook ver daarbuiten. Wij kunnen tot in detail de algehele maatvoering verzorgen. Vanaf de eerste meting tot aan het uitzetten van de kavelgrenzen staan onze maatvoerders voor u klaar. Zowel in de utiliteitsbouw als in de wegenbouw. Geo Actief is ervaren in vrijwel alle landmeetkundige disciplines.

MAATVOEREN - VERMIJDEN VAN FOUTEN

Goede maatvoering begint met een goede basis. Denk hierbij aan een Primair Meetkundige Grondslag (PMG) waarbinnen een Secundair Meetkundige Grondslag (SMG) of Tertiaire Meetkundige Grondslag (TMG) gemaakt wordt.

Wij begrijpen dat in de praktijk metingen niet met oneindige precisie uitgevoerd kunnen worden. Voor een goede maatvoering op een bouwwerk of complex, is altijd veel controle nodig. Een verschil in maatvoeren kan leiden tot onherstelbare fouten in een onderdeel van het werk en dit willen wij vermijden.

Doordat de metingen bij ons afgehandeld worden via een vereffeningsprogramma zijn de systeemfouten en menselijke fouten tot een minimum gereduceerd!

 

"Goede maatvoering begint met een goede basis."

 

Meten is het benaderen van de werkelijkheid, omdat er altijd bepaalde condities zijn. Het is daarom van belang om bij het begin van een project al een inschatting te maken van hoe complex het project is. Aan de hand van de complexheid van het project wordt een maatvoering plan geschreven, waarin de proceseisen van de klant als uitgangspunt worden genomen.

Maatvoeren - Offerte

Geo Actief krijgt vaak een aanvraag van een werkvoorbereider om een offerte uit te brengen. Meestal is er in dit stadium nog geen uitvoerder bekend die van ‘de hoed en de rand’ weet. Denk hierbij aan aanbestedingen of in geval van aangenomen werk, alleen maar een bedrag reserveren t.b.v. de maatvoering. Omdat Geo Actief veel ervaring heeft in de maatvoering bieden wij dat aan wat nodig is om een werk te maken. 

In onze offertes staat per onderdeel omschreven hoeveel punten, met welk materiaal en hoeveel tijd (geld) er voor staat. Ieder onderdeel is apart genoemd en geprijsd. Per punt is een prijs gegenereerd en de planning is hier ook van afhankelijk. Afrekening vindt achteraf plaats op hetgeen is uitgezet.

De uitvoerder kan ten aller tijden de offerte aanpassen in overleg met Geo Actief.

MAATVOEREN - MEETMIDDELEN

Geo Actief (of voor haar werkende onderaannemers) gebruiken instrumenten, die jaarlijks worden gekalibreerd. De kalibratie gebeurt door de fabrikant van het instrument of door een door de fabrikant erkende instantie. Een geldig kalibratierapport, of een kopie hiervan, is altijd bij de toestellen aanwezig.

De (digitale) meetapparatuur wordt door de verantwoordelijke landmeter gecontroleerd d.m.v. meten naar vaste punten. Tevens wordt het meetapparatuur maandelijks gecontroleerd. Dit kan o.a. gebeuren aan de hand van hiervoor bedoelde controleformulieren. Als blijkt dat een meetinstrument een ontoelaatbare afwijking heeft, dient het instrument opnieuw te worden gekalibreerd. Verder wordt er op regelmatige basis een controle uitgevoerd van de instrumenten op zuiverheid en uitwendige beschadigingen.

MONITORING EN RISICOBEHEERSING

Naast maatvoeren bent u voor het maatvoering technisch monitoren van bouwwerken en hun directe omgeving ook bij Geo actief aan het juiste adres. Wij weten dat zonder monitoren, het onmogelijk is om aan proces- en risicobeheersing te doen.

"Geo actief streeft altijd naar een goede open communicatie."

Bij ons worden de risico's in het voortraject al goed onderkend, waardoor wij de kans op negatieve gevolgen minimaliseren. Het is daarom cruciaal om in een voorstadium alle risico’s te benoemen en in kaart te brengen hoe deze beheerst kunnen worden.  

Monitoren kan op diverse manieren:

 • Met een Total Station (zie spoormonitoring),
 • Of heel praktisch met een duimstok. Hiermee kun je alle scheuren in bouwwerken controleren,
 • Een scheurmeter. Deze plaats je op een bepaald tijdstip. Het legt de positie en nulmeting vast door middel van een foto. Vervolgens neem je periodiek foto’s om te zien of de scheuren groter worden.

MAATVOEREN - BOUWMETEN

Bouwmeten is een specialisatie van Geo actief. Met de modernste Total Stations, GPS, oploodlasers en goed inzicht kunnen wij de meest ingewikkelde bouwmeet klussen aan. Zo waren onze maatvoerders essentieel bij de maatvoering van onder andere de Euroborg, Achmea nieuwbouw te Zwolle, Google datacenter in de Eemshaven, de Nuon centrale in de Eemshaven, en diverse complete uitbreidingsplannen in vele gemeenten!

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van bouwmeten:

 • Inmeten diverse (inpandige) constructies, bestaande gebouwen en in kaart brengen van complete gebieden;
 • Aangeven bouwpeil;
 • Voorbereiding, transformeren tekeningen; 
 • Inmeten rooilijnen, maken meetbasis; 
 • Uitzetten grondwerk, damwanden;
 • Uitzetten heipiketten;
 • Uitzetten stramienen;
 • Uitzetten funderingsvorm met stalen pennen;
 • Inmeten heipalen, aangeven hart paal en afkaphoogten, leveren revisietekeningen;
 • Uitzetten ankers en kolommen;
 • Uitzetten punten op de fundering t.b.v. de vloeren en/of metselwerk, maatvoering t.b.v. de kelder;
 • Maatvoering begane grondvloer + maken oploodpunt(en);
 • Maatvoering verdiepingen;
 • Hoogtemaatvoering verdiepingen;
 • Uitzetten kavels;
 • Deformatiemetingen.

Indien e.e.a. niet omschreven is, kunt u hier naar informeren. In principe kunnen wij alles maatvoeren!

Meettoleranties waarmee wij uitzetten:

 • Grondwerkpunten worden meestal met lange piketten uitgezet en zou met GPS kunnen. De nauwkeurigheid hier is binnen 5 cm. 
 • Heipiketten met kleine piketten. De nauwkeurigheid hier is binnen 2 cm. Schoorpalen worden in principe uitgezet op de locatie waar ze getekend zijn, omdat de bouwput op die hoogte ontgraven is. 
 • Funderingspunten (zijkant funderingsbalk) wordt aangegeven met ijzeren pennen (ø6) en daarvan wordt er verwacht dat ze binnen 1 cm nauwkeurig staan. 
 • Stramienen d.m.v. krassen, watervaste stift of spijker op de bouwplank binnen 5 mm. 
 • Maatvoering begane grondvloer en verdiepingen d.m.v. watervaste stift aangeven op de afgewerkte vloer of op vooraf aangebrachte klampjes door een timmerman, binnen 2 mm.
 • Het stellen van ankers gebeurt op de ankerplaat. De nauwkeurigheid hier is binnen 3 mm.
 • Waterpassen; Analoog d.m.v. boven, midden en onderdraad op een waterpasstaat die uitgewerkt wordt op kantoor. Digitaal wordt de uitdraai weggezet onder het projectnummer en de uitvoerder krijgt een exemplaar voor zijn archief.
 • Te allen tijde worden de uitgezette punten opgeslagen en op kantoor vergeleken met het ontwerp. Digitaal wordt de uitdraai weggezet onder het projectnummer. Een controlelijst wordt op verzoek aangeboden.

MAATVOEREN - INMETEN

Waar gebouwd wordt, moet gemeten worden. De bekende uitdrukking: meten is weten! is in de bouw per definitie van toepassing.
Geo actief heeft zeer veel ervaring met inmeten in diverse branches, van utiliteitsbouw tot woningbouw. 

SPOORMONITORING

Een expertise van Geo Actief is meten of een treinspoor veilig berijdbaar is en veilig is voor de omgeving. We hanteren hier de maximaal toelaatbare afwijkingen volgens Prorail. Door het bepalen van diverse meetpunten kunnen o.a. hoogteverschillen inzichtelijk worden gemaakt.  We noemen deze vorm van meten: spoormonitoring.
Op basis van de meetgegevens kunnen analyses uitgevoerd worden. Deze kunnen weergegeven worden in de vorm van grafieken en of rapportages.

GEO ACTIEF - SAMENWERKING

Geo Actief streeft altijd naar een goede open communicatie. "What you see is what you get". Wij bieden opdrachtgevers slimme totaaloplossingen. Dit kan alleen door samen te werken met specialisten en partners die meerwaarde hebben in de hele keten. Geo Actief werkt onder andere samen met een aantal collega bedrijven maar ook met specialisten uit een ander vakgebied die ons goed aanvullen. Zo kunnen wij u de beste service in maatvoeren garanderen.

Door het grote netwerk, dat Geo Actief in de loop van de jaren heeft opgebouwd, wordt bij ieder project de juiste expert gevonden, passend bij ieder onderdeel. Door de goede samenwerking met diverse landmeetkundige en gespecialiseerde monitoring bureaus, bevindt zich in ieder deel van Nederland wel een specialist.

CONTACT

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze uitgebreide kennis van landmeten?

Neem gerust contact met ons op voor advies, of vraag een offerte bij ons aan.

Cookiemelding

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Als u op 'Akkoord' klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies.