Skip to main content Skip to footer

Leveringsvoorwaarden

 

 1. Door de opdrachtgever dient de plaats van het project en het peil, te worden aangewezen aan de maatvoerder. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de juiste plaats van het bouwwerk en dient het uitzetwerk te controleren waar mogelijk.
 2. Als de opdrachtgever het grondwerk zelf gaat uitzetten dient hij de piketten of meetbuizen, welke de plaats van het project aangeven, te verklikken of vooraf door Geo Actief te laten inmeten en vastleggen aan de voor het werk aan te brengen meetbasis.
 3. De digitale tekeningen dienen ruim voor de aanvang van het uitzetwerk per e-mail naar Geo Actief te worden gezonden. Deze dienen definitief en voor uitvoering geschikt te zijn en mogen geen handmatige wijzigingen bevatten. De uit te zetten elementen dienen op de juiste digitale plaats getekend te zijn. Tekeningen van architect en constructeur dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. Wijzigingen in tekeningen na de start van het werk, zullen tegen regieprijs worden verrekend. PDF is hierin niet digitaal.
 4. Geo Actief is niet aansprakelijk voor fouten in het uitzetwerk als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie en fouten in de ontvangen tekeningen (digitaal of analoog).
 5. De door Geo Actief gereconstrueerde tekeningen dienen altijd door de opdrachtgever gecontroleerd te worden alvorens deze voor het uitzetten worden gebruikt, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 6. De opdrachtgever dient de door Geo Actief aangebrachte meetbasis te beschermen.
 7. De bouwput dient op de juiste diepte te zijn ontgraven, geschikt voor het uitzetwerk.
 8. Het opnieuw uitzetten t.g.v. verloren gegaan uitzetwerk, controle en herstel, stagnatie, oponthoud in de voortgang zal als meerwerk worden verrekend.
 9. De uurtarieven van Geo Actief zijn opvraagbaar en worden jaarlijks geïndexeerd.
 10. Termijnbedragen worden gefactureerd na voltooiing van de daarbij behorende verrichte werkzaamheden. In de factuur wordt verwezen naar het desbetreffende onderdeel van de samenvatting. Voor alle werkzaamheden die niet In offerte worden genoemd, is een opdrachtbon of een telefoontje voldoende.
 11. Na uitzetten is een controlelijst van het uitgezette opvraagbaar. Daarna is de opdrachtgever verantwoordelijk voor hetgeen is uitgezet.
 12. Uw VGM-plan dient u bij de opdracht mee te zenden of ter plaatse door te spreken.

Cookiemelding

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Als u op 'Akkoord' klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies.