Werkwijze

Werkwijze

 

  1. Wij maken duidelijke afspraken in het voortraject zodat er geen “verrassingen” zijn achteraf.
  2. Voor een optimale controle op de tekeningen is het noodzakelijk dat we 3 dagen voor het uitzetwerk de tekeningen digitaal ontvangen en zo goed voorbereid kunnen starten. 
  3. Raakvlakken maatvoering en uitvoering bespreken we zo snel mogelijk (waar komen de sparingen om op te loden, etc.) zodat de uitvoering rekening kan houden met deze zaken.
  4. Economisch werken, werk willen we zoveel mogelijk bundelen. Het liefst één dag in de week i.p.v. vijf dagen twee uur. Hierdoor is een lagere prijs voor maatvoering mogelijk.
  5. Goede controle van het grondwerk. Voorbeeld: Doordat de bouwkuip te krap is ontgraven, kunnen de laatste heipalen niet worden uitgezet.
  6. Heipiketten ruim voor de heistelling aan uitzetten.
  7. Voor het behalen van een optimaal meetresultaat is zeer wenselijk dat er goede zichtlijnen zijn. Wij adviseren om bijvoorbeeld het grondwerk laag te houden zodat deze de zichtlijnen niet verstoren.
  8. Een ander belangrijk aandachtspunt is om voor het storten van het beton nog een laatste controle uit te voeren op de positie van ankers en stekken. (pre-pour)
  9. In principe proberen wij iedere keer dezelfde maatvoerder op het werk te laten komen. Op tijd plannen betekent vaak dat dit ook lukt. Mocht dit niet het geval zijn dan zorgen wij voor een goede overdracht naar een andere maatvoerder.
  10. Geo Actief heeft goede contacten met andere landmeetkundige bureaus om alle maatvoering te bieden. Hierin zorgen wij dat de juiste maatvoerder op het juiste werk wordt neergezet. Een uitvoerder kan hier zelf in mee stemmen. Mocht hij goede contacten hebben met een ander maatvoerder van een ander landmeetkundig bureau, dan kunnen wij veelal zorgen dat deze persoon toch op ‘zijn’ klus komt. Uiteraard alleen na overleg!