Maatvoeren Leeuwarden

Maatvoeren

Geo Actief is gespecialiseerd in het verzorgen van (hoofd)maatvoering. Het bedrijf werkt aan landelijke projecten en soms ook ver daarbuiten. Wij kunnen tot in detail de algehele maatvoering in Leeuwarden en omstreken verzorgen. Vanaf de eerste meting tot aan het uitzetten van de kavelgrenzen staan onze maatvoerders voor u klaar. Zowel in de utiliteitsbouw als in de wegenbouw. Geo Actief is ervaren in vrijwel alle landmeetkundige disciplines.

 

Neem direct contact op!

 

 

Maatvoeren - Vermijden van fouten

Goede maatvoering begint met een goede basis. Denk hierbij aan een Primair Meetkundige Grondslag (PMG) waarbinnen een Secundair Meetkundige Grondslag (SMG) of Tertiaire Meetkundige Grondslag (TMG) gemaakt wordt.

Wij begrijpen dat in de praktijk metingen niet met oneindige precisie uitgevoerd kunnen worden. Voor een goede maatvoering op een bouwwerk of complex in Leeuwarden of omstreken, is altijd veel controle nodig. Een verschil in maatvoerenkan leiden tot onherstelbare fouten in een onderdeel van het werk en dit willen wij vermijden.

Doordat de metingen bij ons afgehandeld worden via een vereffeningsprogramma zijn de systeemfouten en menselijke fouten tot een minimum gereduceerd!

”Goede maatvoering begint met een goede basis.”

 

Meten is het benaderen van de werkelijkheid, omdat er altijd bepaalde condities zijn. Het is daarom van belang om bij het begin van een project al een inschatting te maken van hoe complex het project is. Aan de hand van de complexheid van het project wordt een maatvoeringsplan geschreven, waarin de proceseisen van de klant als uitgangspunt worden genomen.

 

Lees meer over onze werkwijze

 

Maatvoeren - Offerte

Geo Actief krijgt vaak een aanvraag van een werkvoorbereider om een offerte uit te brengen. Meestal is er in dit stadium nog geen uitvoerder bekend die van ‘de hoed en de rand’ weet. Denk hierbij aan aanbestedingen of in geval van aangenomen werk, alleen maar een bedrag reserveren t.b.v. de maatvoering voor het project in Leeuwarden of omstreken. Omdat Geo Actief veel ervaring heeft in de maatvoering bieden wij dat aan wat nodig is om een werk te maken.

In onze offertes staat per onderdeel omschreven hoeveel punten, met welk materiaal en hoeveel tijd (geld) er voor staat. Ieder onderdeel is apart genoemd en geprijsd. Per punt is een prijs gegenereerd en de planning is hier ook van afhankelijk. Afrekening vindt achteraf plaats op hetgeen is uitgezet.

De uitvoerder kan ten aller tijden de offerte aanpassen in overleg met Geo Actief.

 

Vraag advies of een offerte

 

Maatvoeren - meetmiddelen

Geo Actief (of voor haar werkende onderaannemers) gebruiken instrumenten, die jaarlijks worden gekalibreerd. De kalibratie gebeurt door de fabrikant van het instrument of door een door de fabrikant erkende instantie. Een geldig kalibratierapport, of een kopie hiervan, is altijd bij de toestellen aanwezig.

De (digitale) meetapparatuur wordt door de verantwoordelijke landmeter gecontroleerd d.m.v. meten naar vaste punten. Tevens wordt het meetapparatuur maandelijks gecontroleerd. Dit kan o.a. gebeuren aan de hand van hiervoor bedoelde controleformulieren. Als blijkt dat een meetinstrument een ontoelaatbare afwijking heeft, dient het instrument opnieuw te worden gekalibreerd. Verder wordt er op regelmatige basis een controle uitgevoerd van de instrumenten op zuiverheid en uitwendige beschadigingen.

 

Monitoring en risicobeheersing

Naast maatvoeren in Leeuwarden bent u voor het maatvoeringstechnisch monitoren van bouwwerken en hun directe omgeving ook bij Geo actief aan het juiste adres. Wij weten dat zonder monitoren, het onmogelijk is om aan proces- en risicobeheersing te doen.

Bij ons worden de risico's in het voortraject al goed onderkend, waardoor wij de kans op negatieve gevolgen minimaliseren. Het is daarom cruciaal om in een voorstadium alle risico’s te benoemen en in kaart te brengen hoe deze beheerst kunnen worden.

Monitoren kan op diverse manieren:

 • Met een total station (zie spoormonitoring);
 • Heel praktisch met een duimstok. Hiermee kunnen alle scheuren in bouwwerken gecontroleerd worden;
 • Scheurmeter. Deze wordt op een bepaald tijdstip geplaatst. Het legt de positie en nulmeting vast door middel van een foto. Vervolgens neem je periodiek foto’s om te zien of de scheuren groter worden.

 

 

 

 

Geo actief streeft altijd naar een goede open communicatie.

 

 

Bouwmeten

Een andere specialiteit van Geo Actief is bouwmeten. Door gebruik te maken van de modernste total stations, GPS en oploodlasers in combinatie met een goed inzicht kunnen wij de meest ingewikkelde bouwmeet klussen klaren. Zo hadden onze maatvoerders een essentiële inbreng bij de volgende projecten: Euroborg, Achmea nieuwbouw in Zwolle, Google datacenter in de Eemshaven, de Nuon centrale in de Eemshaven en diverse complete uitbreidingsplannen in vele gemeenten! Daarom kunnen wij u ook bij uw project in Leeuwarden van dienst zijn.

 

Vraag advies of een offerte

 

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van bouwmeten:

 • Inmeten diverse (inpandige) constructies, bestaande gebouwen en in kaart brengen van complete gebieden;
 • Aangeven bouwpeil;
 • Voorbereiding, transformeren tekeningen;
 • Inmeten rooilijnen, maken meetbasis;
 • Uitzetten grondwerk, damwanden;
 • Uitzetten heipiketten;
 • Uitzetten stramienen;
 • Uitzetten funderingsvorm met stalen pennen;
 • Inmeten heipalen, aangeven hart paal en afkaphoogten, leveren revisietekeningen;
 • Uitzetten ankers en kolommen;
 • Uitzetten punten op de fundering t.b.v. de vloeren en/of metselwerk, maatvoering t.b.v. de kelder;
 • Maatvoering begane grondvloer + maken oploodpunt(en);
 • Maatvoering verdiepingen;
 • Hoogtemaatvoering verdiepingen;
 • Uitzetten kavels;
 • Deformatiemetingen;

Indien diensten hierboven niet staan vermeld, kunt u hier naar informeren. In principe doen wij alles op het gebied van maatvoeren!

 

 

Meettoleranties waarmee wij uitzetten:

 

 • Grondwerkpunten worden meestal met lange piketten uitgezet en zou met GPS kunnen. De nauwkeurigheid hier is binnen 5 cm.
 • Heipiketten met kleine piketten. De nauwkeurigheid hier is binnen 2 cm. Schoorpalen worden in principe uitgezet op de locatie waar ze getekend zijn, omdat de bouwput op die hoogte ontgraven is.
 • Funderingspunten (zijkant funderingsbalk) wordt aangegeven met ijzeren pennen (ø6) en daarvan wordt er verwacht dat ze binnen 1 cm nauwkeurig staan.
 • Stramienen d.m.v. krassen, watervaste stift of spijker op de bouwplank binnen 5 mm.
 • Maatvoering begane grondvloer en verdiepingen d.m.v. watervaste stift aangeven op de afgewerkte vloer of op vooraf aangebrachte klampjes door een timmerman, binnen 2 mm.
 • Het stellen van ankers gebeurt op de ankerplaat. De nauwkeurigheid hier is binnen 3 mm.
 • Waterpassen; Analoog d.m.v. boven, midden en onderdraad op een waterpasstaat die uitgewerkt wordt op kantoor. Digitaal wordt de uitdraai weggezet onder het projectnummer en de uitvoerder krijgt een exemplaar voor zijn archief.
 • Te allen tijde worden de uitgezette punten opgeslagen en op kantoor vergeleken met het ontwerp. Digitaal wordt de uitdraai weggezet onder het projectnummer. Een controlelijst wordt op verzoek aangeboden.

 

Lees hier meer over de leveringsvoorwaarden

 

Inmeten

Meten is weten! Waar gebouwd wordt, moet gemeten worden. Inmeten is in de bouw een waar begrip. Bij elk bouwproject vindt inmeting plaats. Als specialist in maatvoering heeft Geo Actief ook zeer veel ervaring met inmeten in diverse branches, van utiliteitsbouw tot woningbouw.

 

Spoormonitoring

Een andere expertise op het gebied van meten is spoormonitoring. Spoormonitoring is het meten of een treinspoor veilig berijdbaar is en veilig is voor de omgeving. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de maximaal toelaatbare afwijkingen volgens de normen van ProRail. Door diverse meetpunten te bepalen kunnen o.a. hoogteverschillen inzichtelijk gemaakt worden. De meetgegevens worden vervolgens geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt in grafieken en/of rapportages.

 

 

Samenwerking met open communicatie

Een open communicatie wordt door Geo Actief gezien als een voorwaarde voor het behalen van resultaat/goede kwaliteit. Door samen te werken met specialisten en partners worden verschillende expertises gebundeld. Hierdoor zijn wij in staat om opdrachtgevers slimme totaaloplossingen te bieden. Door het samenvoegen van de kennis en kunde uit verschillende vakgebieden die ons perfect aanvullen, kunnen wij de beste service in maatvoeren garanderen.

Door gebruik te maken van ons grote, diverse netwerk kunnen wij binnen elk project, bij ieder afzonderlijk onderdeel, de juiste expert vinden. Door de samenwerking met diverse landmeetkundige en gespecialiseerde monitoring bureaus hebben wij in ieder deel van Nederland een specialist zitten.

 

Geo actief - Landmeten en Laserscannen

Als landmeetkundig specialistisch bedrijf kan Geo Actief u volledig ontzorgen in project op geodetisch gebied. Wij zetten de kunde en kennis in van onze experts om u passende oplossingen te bieden en vervolgens alles te regelen. Door proactief mee te denken met de opdrachtgever kan met een open vizier het beste plan geschreven worden voor de uitvoering van het project. 

 

Lees meer over Landmeten

 

Bij Geo Actief bent u verzekerd van:

 • Jarenlange ervaren
 • Kunde en kennis op het gebied van landmeten, maatvoeren en laserscannen
 • Eerlijk advies
 • Totale ontzorging

 

Lees meer over laserscannen

 

CONTACT

Bent u overtuigd geraakt van onze uitgebreide kennis van maatvoeren in Leeuwarden en omstreken en zou u eventueel met ons in contact willen komen voor vragen of meer informatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Uiteraard is het ook mogelijk om direct een offerte bij ons aan te vragen.

 

Neem direct contact op!

 

 

Emmen Groningen Leeuwarden Zwolle