Maatvoeren Emmen

Maatvoeren

Geo Actief is specialist in het verzorgen van (hoofd)maatvoering. Het bedrijf werkt aan projecten door heel Nederland en ver daarbuiten. Geo Actief kan u volledig ontzorgen op het gebied van maatvoering in Emmen en omstreken. Vanaf de eerste meting tot aan het uitzetten van de kavelgrenzen, onze maatvoerders nemen de algehele maatvoering op zich. Wij zijn actief in zowel de utiliteitsbouw als in de wegenbouw én hebben ervaring in vrijwel alle landmeetkundige disciplines. Geo Actief neemt u de algehele maatvoering volledig uit handen!

 

Neem direct contact op!

 

 

Vermijden van fouten

De basis van een goede maatvoering begint bij een Primair Meetkundige Grondslag (PMG) waarbinnen een Secundair Meetkundig Grondslag (SMG) of Tertiaire Meetkundig Grondslag (TMG) gemaakt wordt. Precisie is een voorwaarde voor goed maatvoeren. Echter begrijpen wij dat in de praktijk metingen niet oneindig met precisie uitgevoerd kunnen worden.

Controle is hierbij altijd nodig. Een verschil in de maatvoering op een bouwwerk of complex kan leiden tot onherstelbare fouten in het werk. Om dit te vermijden bij uw project in Emmen of omstreken worden bij ons de metingen afgehandeld via een vereffeningsprogramma. Dit programma zorgt ervoor dat de systeemfouten en menselijke tot een minimum gereduceerd worden.

”Goede maatvoering begint met een goede basis!”

 

Meten is het benaderen van de werkelijkheid. Wij zeggen met nadruk ‘benaderen’, omdat je bij meten altijd te maken hebt met bepaalde condities. Het in kaart brengen van de complexiteit van het project is daarom van groot belang. Afhankelijk van hoe complex het project is wordt er een maatvoeringplan geschreven met de proceseisen van de klant als uitgangspunt.

 

Lees meer over onze werkwijze

 

Offerteaanvraag

Geo Actief krijgt vaak te maken met een offertaanvraag van een werkvoorbereider zonder dat hier een uitvoerder bekend is. Denk hierbij aan aanbestedingen of, in geval van aangenomen werk, het reserveren van een bedrag ten behoeve van de maatvoering voor het project in Emmen of omstreken. Door onze jarenlange ervaring in maatvoering weten wij precies wat nodig is om het gewenste werk uit te voeren.

In onze offertes hanteren wij een puntensysteem. Door het toekennen van een aantal punten wordt per onder aangegeven welk materiaal en hoeveel tijd (geld) er voor nodig is. Ieder onderdeel staat apart vermeld en geprijsd. Per punt is een prijs vastgesteld waarop de planning ook staat afgestemd. Afrekening vindt altijd achteraf plaats op hetgeen is uitgezet.

Aanpassing van de offerte is altijd mogelijk door de uitvoerder in overleg met Geo Actief.

 

Vraag advies of een offerte

 

Meetapparatuur

Precisie is een voorwaarde van goede meetkwaliteit. Ook de meetapparatuur moet nauwkeurig zijn en precies dát meten wat gemeten dient te worden. Om dit te realiseren worden de gebruikte instrumenten jaarlijks gekalibreerd. De kalibratie wordt uit uitgevoerd door de fabrikant van het instrument of door een door de fabrikant erkende instantie. Al ons meetapparatuur is voorzien van een geldig kalibratierapport. Hierdoor kunnen wij altijd de hoogste kwaliteit maatvoering garanderen.

Naast de kalibratie van het instrument zelf, voert ook de verantwoordelijke landmeter controles uit met de (digitale) meetapparatuur. Dit wordt gedaan door vaste punten te meten. Daarnaast wordt het meetapparatuur maandelijks gecontroleerd aan de hand van controleformulieren. Mocht er een ontoelaatbare afwijking worden geconstateerd, dan dient het instrument opnieuw te worden gekalibreerd. Verder worden er op regelmatige basis controles uitgevoerd op de instrumenten op zuiverheid en uitwendige beschadigingen.

 

Monitoring en risicobeheersing

Naast maatvoeren in Emmen is Geo Actief ook gespecialiseerd in het maatvoeringstechnisch monitoren van bouwwerken en hun direct omgeving. Door onze expertise weten wij dat het onmogelijk is om zonder monitoring aan proces- en risicobeheersing te doen. De risico’s worden door ons in het voortraject al onderkend en benoemd. Vervolgens wordt er in kaart gebracht hoe deze beheerst kunnen worden. Op deze manier kunnen wij de kans op negatieve gevolgen minimaliseren.

Monitoren kan op diverse manieren:

 • Met een total station (zie spoormonitoring);
 • Heel praktisch met een duimstok. Hiermee kunnen alle scheuren in bouwwerken gecontroleerd worden;
 • Scheurmeter. Deze wordt op een bepaald tijdstip geplaatst. Het legt de positie en nulmeting vast door middel van een foto. Vervolgens neem je periodiek foto’s om te zien of de scheuren groter worden.

 

 

 

 

Geo actief streeft altijd naar een goede open communicatie.

 

 

Maatvoeren - Bouwmeten

Bouwmeten is een specialisatie van Geo actief. Met de modernste total stations, GPS, oploodlasers en goed inzicht kunnen wij de meest ingewikkelde bouwmeet klussen aan. Zo waren onze maatvoerders essentieel bij de maatvoering van onder andere de Euroborg, Achmea nieuwbouw te Zwolle, Google datacenter in de Eemshaven, de Nuon centrale in de Eemshaven, en diverse complete uitbreidingsplannen in vele gemeenten! Daarom kunnen wij u ook bij uw project in Emmen van dienst zijn.

 

Vraag advies of een offerte

 

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van bouwmeten:

 • Inmeten diverse (inpandige) constructies, bestaande gebouwen en in kaart brengen van complete gebieden;
 • Aangeven bouwpeil;
 • Voorbereiding, transformeren tekeningen;
 • Inmeten rooilijnen, maken meetbasis;
 • Uitzetten grondwerk, damwanden;
 • Uitzetten heipiketten;
 • Uitzetten stramienen;
 • Uitzetten funderingsvorm met stalen pennen;
 • Inmeten heipalen, aangeven hart paal en afkaphoogten, leveren revisietekeningen;
 • Uitzetten ankers en kolommen;
 • Uitzetten punten op de fundering t.b.v. de vloeren en/of metselwerk, maatvoering t.b.v. de kelder;
 • Maatvoering begane grondvloer + maken oploodpunt(en);
 • Maatvoering verdiepingen;
 • Hoogtemaatvoering verdiepingen;
 • Uitzetten kavels;
 • Deformatiemetingen;

Indien e.e.a. niet omschreven is, kunt u hier naar informeren. In principe kunnen wij alles maatvoeren!

 

 

Meettoleranties waarmee wij uitzetten:

 

 • Grondwerkpunten worden meestal met lange piketten uitgezet en zou met GPS kunnen. De nauwkeurigheid hier is binnen 5 cm.
 • Heipiketten met kleine piketten. De nauwkeurigheid hier is binnen 2 cm. Schoorpalen worden in principe uitgezet op de locatie waar ze getekend zijn, omdat de bouwput op die hoogte ontgraven is.
 • Funderingspunten (zijkant funderingsbalk) wordt aangegeven met ijzeren pennen (ø6) en daarvan wordt er verwacht dat ze binnen 1 cm nauwkeurig staan.
 • Stramienen d.m.v. krassen, watervaste stift of spijker op de bouwplank binnen 5 mm.
 • Maatvoering begane grondvloer en verdiepingen d.m.v. watervaste stift aangeven op de afgewerkte vloer of op vooraf aangebrachte klampjes door een timmerman, binnen 2 mm.
 • Het stellen van ankers gebeurt op de ankerplaat. De nauwkeurigheid hier is binnen 3 mm.
 • Waterpassen; Analoog d.m.v. boven, midden en onderdraad op een waterpasstaat die uitgewerkt wordt op kantoor. Digitaal wordt de uitdraai weggezet onder het projectnummer en de uitvoerder krijgt een exemplaar voor zijn archief.
 • Te allen tijde worden de uitgezette punten opgeslagen en op kantoor vergeleken met het ontwerp. Digitaal wordt de uitdraai weggezet onder het projectnummer. Een controlelijst wordt op verzoek aangeboden.

 

Lees hier meer over de leveringsvoorwaarden

 

Maatvoeren - Inmeten

Waar gebouwd wordt, moet gemeten worden. De bekende uitdrukking: meten is weten! is in de bouw per definitie van toepassing. Geo Actief heeft zeer veel ervaring met inmeten in diverse branches, van utiliteitsbouw tot woningbouw.

 

Spoormonitoring

Een expertise van Geo Actief is meten of een treinspoor veilig berijdbaar is en veilig is voor de omgeving. We hanteren hier de maximaal toelaatbare afwijkingen volgens Prorail. Door het bepalen van diverse meetpunten kunnen o.a. hoogteverschillen inzichtelijk worden gemaakt. We noemen deze vorm van meten: spoormonitoring.

Op basis van de meetgegevens kunnen analyses uitgevoerd worden. Deze kunnen weergegeven worden in de vorm van grafieken en of rapportages.

 

 

Geo Actief - Samenwerking

Geo Actief streeft altijd naar een goede open communicatie. What you see is what you get. Wij bieden opdrachtgevers slimme totaaloplossingen. Dit kan alleen door samen te werken met specialisten en partners die meerwaarde hebben in de hele keten. Geo Actief werkt onder andere samen met een aantal collega bedrijven maar ook met specialisten uit een ander vakgebied die ons goed aanvullen. Zo kunnen wij u de beste service in maatvoeren garanderen.

Door het grote netwerk, dat Geo Actief in de loop van de jaren heeft opgebouwd, wordt bij ieder project de juiste expert gevonden, passend bij ieder onderdeel. Door de goede samenwerking met diverse landmeetkundige en gespecialiseerde monitoring bureaus, bevindt zich in ieder deel van Nederland wel een specialist.

 

Geo actief - Landmeten en Laserscannen

Geo Actief is een landmeetkundig bedrijf dat alles voor u regelt en oplossingen aanlevert voor projecten op geodetisch gebied. Hierbij ligt nadruk op de kennis en de kunde van de experts die wij inzetten. Door proactief mee te denken met de opdrachtgever kan er met een open vizier gekeken worden naar het beste plan om het project stapsgewijs aan te pakken.

 

Lees meer over Landmeten

 

 • Ervaren
 • Landmeten, Maatvoeren en Laserscannen
 • Eerlijk advies

 

Lees meer over laserscannen

 

CONTACT

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze uitgebreide kennis van maatvoeren in Emmen en omstreken? Wilt u hier meer over weten of heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op voor advies, of vraag een offerte bij ons aan.

 

Neem direct contact op!

 

 

Emmen Groningen Leeuwarden Zwolle