Maatvoeren Zwolle

Maatvoeren

Geo Actief is gespecialiseerd in het verzorgen van (hoofd)maatvoering. Het bedrijf werkt aan landelijke projecten en soms ook ver daarbuiten. Wij kunnen tot in detail de algehele maatvoering in Zwolle en omstreken verzorgen. Vanaf de eerste meting tot aan het uitzetten van de kavelgrenzen staan onze maatvoerders voor u klaar. Zowel in de utiliteitsbouw als in de wegenbouw. Geo Actief is ervaren in vrijwel alle landmeetkundige disciplines.

 

Neem direct contact op!

 

 

Vermijden van fouten

De basis van een goede maatvoering begint bij een Primair Meetkundige Grondslag (PMG) waarbinnen een Secundair Meetkundig Grondslag (SMG) of Tertiaire Meetkundig Grondslag (TMG) gemaakt wordt. Precisie is een voorwaarde voor goed maatvoeren. Echter begrijpen wij dat in de praktijk metingen niet oneindig met precisie uitgevoerd kunnen worden. 

Controle is hierbij altijd nodig. Een verschil in de maatvoering op een bouwwerk of complex kan leiden tot onherstelbare fouten in het werk. Om dit te vermijden bij uw project in Zwolle of omstreken worden bij ons de metingen afgehandeld via een vereffeningsprogramma. Dit programma zorgt ervoor dat de systeemfouten en menselijke tot een minimum gereduceerd worden.

”Goede maatvoering begint met een goede basis!”

 

Meten is het benaderen van de werkelijkheid. Wij zeggen met nadruk ‘benaderen’, omdat je bij meten altijd te maken hebt met bepaalde condities. Het in kaart brengen van de complexiteit van het project is daarom van groot belang. Afhankelijk van hoe complex het project is wordt er een maatvoeringplan geschreven met de proceseisen van de klant als uitgangspunt. 

 

Lees meer over onze werkwijze

 

Maatvoeren - offerte

Geo Actief krijgt vaak een aanvraag van een werkvoorbereider om een offerte uit te brengen. Meestal is er in dit stadium nog geen uitvoerder bekend die van ‘de hoed en de rand’ weet. Denk hierbij aan aanbestedingen of in geval van aangenomen werk, alleen maar een bedrag reserveren t.b.v. de maatvoering voor het project in Zwolle of omstreken. Omdat Geo Actief veel ervaring heeft in de maatvoering bieden wij dat aan wat nodig is om een werk te maken.

In onze offertes staat per onderdeel omschreven hoeveel punten, met welk materiaal en hoeveel tijd (geld) er voor staat. Ieder onderdeel is apart genoemd en geprijsd. Per punt is een prijs gegenereerd en de planning is hier ook van afhankelijk. Afrekening vindt achteraf plaats op hetgeen is uitgezet.

De uitvoerder kan ten aller tijden de offerte aanpassen in overleg met Geo Actief.

 

Vraag advies of een offerte

 

Meetapparatuur

Precisie is een voorwaarde van goede meetkwaliteit. Ook de meetapparatuur moet nauwkeurig zijn en precies dát meten wat gemeten dient te worden. Om dit te realiseren worden de gebruikte instrumenten jaarlijks gekalibreerd. De kalibratie wordt uit uitgevoerd door de fabrikant van het instrument of door een door de fabrikant erkende instantie. Al ons meetapparatuur is voorzien van een geldig kalibratierapport. Hierdoor kunnen wij altijd de hoogste kwaliteit maatvoering garanderen.

Naast de kalibratie van het instrument zelf, voert ook de verantwoordelijke landmeter controles uit met de (digitale) meetapparatuur. Dit wordt gedaan door vaste punten te meten. Daarnaast wordt het meetapparatuur maandelijks gecontroleerd aan de hand van controleformulieren. Mocht er een ontoelaatbare afwijking worden geconstateerd, dan dient het instrument opnieuw te worden gekalibreerd. Verder worden er op regelmatige basis controles uitgevoerd op de instrumenten op zuiverheid en uitwendige beschadigingen.

 

Monitoring en risicobeheersing

Naast maatvoeren in Zwolle bent u voor het maatvoeringstechnisch monitoren van bouwwerken en hun directe omgeving ook bij Geo actief aan het juiste adres. Wij weten dat zonder monitoren, het onmogelijk is om aan proces- en risicobeheersing te doen.

Bij ons worden de risico's in het voortraject al goed onderkend, waardoor wij de kans op negatieve gevolgen minimaliseren. Het is daarom cruciaal om in een voorstadium alle risico’s te benoemen en in kaart te brengen hoe deze beheerst kunnen worden.

Monitoren kan op diverse manieren:

 • Met een total station (zie spoormonitoring);
 • Heel praktisch met een duimstok. Hiermee kunnen alle scheuren in bouwwerken gecontroleerd worden;
 • Scheurmeter. Deze wordt op een bepaald tijdstip geplaatst. Het legt de positie en nulmeting vast door middel van een foto. Vervolgens neem je periodiek foto’s om te zien of de scheuren groter worden.

 

 

 

 

Geo actief streeft altijd naar een goede open communicatie.

 

 

Bouwmeten

Een andere specialiteit van Geo Actief is bouwmeten. Door gebruik te maken van de modernste total stations, GPS en oploodlasers in combinatie met een goed inzicht kunnen wij de meest ingewikkelde bouwmeet klussen klaren. Zo hadden onze maatvoerders een essentiële inbreng bij de volgende projecten: Euroborg, Achmea nieuwbouw in Zwolle, Google datacenter in de Eemshaven, de Nuon centrale in de Eemshaven en diverse complete uitbreidingsplannen in vele gemeenten! Daarom kunnen wij u ook bij uw project in Zwolle van dienst zijn.

 

Vraag advies of een offerte

 

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van bouwmeten:

 • Inmeten diverse (inpandige) constructies, bestaande gebouwen en in kaart brengen van complete gebieden;
 • Aangeven bouwpeil;
 • Voorbereiding, transformeren tekeningen;
 • Inmeten rooilijnen, maken meetbasis;
 • Uitzetten grondwerk, damwanden;
 • Uitzetten heipiketten;
 • Uitzetten stramienen;
 • Uitzetten funderingsvorm met stalen pennen;
 • Inmeten heipalen, aangeven hart paal en afkaphoogten, leveren revisietekeningen;
 • Uitzetten ankers en kolommen;
 • Uitzetten punten op de fundering t.b.v. de vloeren en/of metselwerk, maatvoering t.b.v. de kelder;
 • Maatvoering begane grondvloer + maken oploodpunt(en);
 • Maatvoering verdiepingen;
 • Hoogtemaatvoering verdiepingen;
 • Uitzetten kavels;
 • Deformatiemetingen;

Indien diensten hierboven niet staan vermeld, kunt u hier naar informeren. In principe doen wij alles op het gebied van maatvoeren!

 

 

Meettoleranties waarmee wij uitzetten:

 

 • Grondwerkpunten worden meestal met lange piketten uitgezet en zou met GPS kunnen. De nauwkeurigheid hier is binnen 5 cm.
 • Heipiketten met kleine piketten. De nauwkeurigheid hier is binnen 2 cm. Schoorpalen worden in principe uitgezet op de locatie waar ze getekend zijn, omdat de bouwput op die hoogte ontgraven is.
 • Funderingspunten (zijkant funderingsbalk) wordt aangegeven met ijzeren pennen (ø6) en daarvan wordt er verwacht dat ze binnen 1 cm nauwkeurig staan.
 • Stramienen d.m.v. krassen, watervaste stift of spijker op de bouwplank binnen 5 mm.
 • Maatvoering begane grondvloer en verdiepingen d.m.v. watervaste stift aangeven op de afgewerkte vloer of op vooraf aangebrachte klampjes door een timmerman, binnen 2 mm.
 • Het stellen van ankers gebeurt op de ankerplaat. De nauwkeurigheid hier is binnen 3 mm.
 • Waterpassen; Analoog d.m.v. boven, midden en onderdraad op een waterpasstaat die uitgewerkt wordt op kantoor. Digitaal wordt de uitdraai weggezet onder het projectnummer en de uitvoerder krijgt een exemplaar voor zijn archief.
 • Te allen tijde worden de uitgezette punten opgeslagen en op kantoor vergeleken met het ontwerp. Digitaal wordt de uitdraai weggezet onder het projectnummer. Een controlelijst wordt op verzoek aangeboden.

 

Lees hier meer over de leveringsvoorwaarden

 

Maatvoeren - Inmeten

Waar gebouwd wordt, moet gemeten worden. De bekende uitdrukking: meten is weten! is in de bouw per definitie van toepassing. Geo Actief heeft zeer veel ervaring met inmeten in diverse branches, van utiliteitsbouw tot woningbouw. 

 

Spoormonitoring

Een andere expertise op het gebied van meten is spoormonitoring. Spoormonitoring is het meten of een treinspoor veilig berijdbaar is en veilig is voor de omgeving. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de maximaal toelaatbare afwijkingen volgens de normen van ProRail. Door diverse meetpunten te bepalen kunnen o.a. hoogteverschillen inzichtelijk gemaakt worden. De meetgegevens worden vervolgens geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt in grafieken en/of rapportages. 

 

 

Geo Actief - Samenwerking

Geo Actief streeft altijd naar een goede open communicatie. What you see is what you get. Wij bieden opdrachtgevers slimme totaaloplossingen. Dit kan alleen door samen te werken met specialisten en partners die meerwaarde hebben in de hele keten. Geo Actief werkt onder andere samen met een aantal collega bedrijven maar ook met specialisten uit een ander vakgebied die ons goed aanvullen. Zo kunnen wij u de beste service in maatvoeren garanderen.

Door het grote netwerk, dat Geo Actief in de loop van de jaren heeft opgebouwd, wordt bij ieder project de juiste expert gevonden, passend bij ieder onderdeel. Door de goede samenwerking met diverse landmeetkundige en gespecialiseerde monitoring bureaus, bevindt zich in ieder deel van Nederland wel een specialist.

 

Geo actief - Landmeten en Laserscannen

Als landmeetkundig specialistisch bedrijf kan Geo Actief u volledig ontzorgen in project op geodetisch gebied. Wij zetten de kunde en kennis in van onze experts om u passende oplossingen te bieden en vervolgens alles te regelen. Door proactief mee te denken met de opdrachtgever kan met een open vizier het beste plan geschreven worden voor de uitvoering van het project. 

 

Lees meer over Landmeten

 

Bij Geo Actief bent u verzekerd van:

 • Jarenlange ervaring
 • Kunde en kennis op het gebied van landmeten, maatvoeren en laserscannen
 • Eerlijk advies
 • Totale ontzorging

 

Lees meer over laserscannen

 

CONTACT

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze uitgebreide kennis van maatvoeren in Zwolle en omstreken? Wilt u hier meer over weten of heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op voor advies, of vraag een offerte bij ons aan.

 

Neem direct contact op!

 

 

Emmen Groningen Leeuwarden Zwolle